MYR - THB

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ริงกิตมาเลเซีย ( MYR )


สกุลเงิน MYR (ริงกิตมาเลเซีย) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Malaysia , Malaysia

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด MYRบาท ( THB )


สกุลเงิน THB (บาท) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Thailand , Thailand

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด THB