เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 11
ละติจูด
59.5667
ลองจิจูด
150.8
พระอาทิตย์ขึ้น
09:32
พระอาทิตย์ตกดิน
16:44
การขนส่ง
13:08

Application

โปรแกรมประยุกต์