เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Apr)
(24 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 11
ละติจูด
59.5667
ลองจิจูด
150.8
พระอาทิตย์ขึ้น
05:23
พระอาทิตย์ตกดิน
20:27
การขนส่ง
12:55

Application

โปรแกรมประยุกต์