เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 11
ละติจูด
59.5667
ลองจิจูด
150.8
พระอาทิตย์ขึ้น
07:40
พระอาทิตย์ตกดิน
17:44
การขนส่ง
12:42

Application

โปรแกรมประยุกต์