เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 11
ละติจูด
46.9667
ลองจิจูด
142.7
พระอาทิตย์ขึ้น
07:50
พระอาทิตย์ตกดิน
18:39
การขนส่ง
13:14

Application

โปรแกรมประยุกต์