เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(21 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 11
ละติจูด
46.9667
ลองจิจูด
142.7
พระอาทิตย์ขึ้น
05:58
พระอาทิตย์ตกดิน
21:12
การขนส่ง
13:35

Application

โปรแกรมประยุกต์