CHF - AFN

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFAfghani ( AFN )


สกุลเงิน AFN (Afghani) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Afghanistan , Afghanistan

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด AFN