เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Nov)
(15 Nov)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 1
ละติจูด
48.8667
ลองจิจูด
2.33333
พระอาทิตย์ขึ้น
08:04
พระอาทิตย์ตกดิน
17:06
การขนส่ง
12:35

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Paris :