เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 1
ละติจูด
48.8667
ลองจิจูด
2.33333
พระอาทิตย์ขึ้น
08:36
พระอาทิตย์ตกดิน
17:27
การขนส่ง
13:02

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Paris :