เวลา UTC
ชั่วโมง
(13 Nov)
(13 Nov)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
37.46
ลองจิจูด
-122
พระอาทิตย์ขึ้น
06:49
พระอาทิตย์ตกดิน
16:55
การขนส่ง
11:52

Application

โปรแกรมประยุกต์