เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
49.8833
ลองจิจูด
-96.85
พระอาทิตย์ขึ้น
08:03
พระอาทิตย์ตกดิน
18:20
การขนส่ง
13:11

Application

โปรแกรมประยุกต์