เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jul)
(23 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
49.8833
ลองจิจูด
-96.85
พระอาทิตย์ขึ้น
05:50
พระอาทิตย์ตกดิน
21:17
การขนส่ง
13:33

Application

โปรแกรมประยุกต์