เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
49.8833
ลองจิจูด
-96.85
พระอาทิตย์ขึ้น
08:15
พระอาทิตย์ตกดิน
17:03
การขนส่ง
12:39

Application

โปรแกรมประยุกต์