เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
49.8833
ลองจิจูด
-96.85
พระอาทิตย์ขึ้น
06:19
พระอาทิตย์ตกดิน
20:31
การขนส่ง
13:25

Application

โปรแกรมประยุกต์