เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
63.7333
ลองจิจูด
-67.5333
พระอาทิตย์ขึ้น
08:38
พระอาทิตย์ตกดิน
14:45
การขนส่ง
11:42

Application

โปรแกรมประยุกต์