เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
63.7333
ลองจิจูด
-67.5333
พระอาทิตย์ขึ้น
04:32
พระอาทิตย์ตกดิน
20:24
การขนส่ง
12:28

Application

โปรแกรมประยุกต์