เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
63.7333
ลองจิจูด
-67.5333
พระอาทิตย์ขึ้น
07:41
พระอาทิตย์ตกดิน
16:47
การขนส่ง
12:14

Application

โปรแกรมประยุกต์