เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
47.1164
ลองจิจูด
-100.701
พระอาทิตย์ขึ้น
08:26
พระอาทิตย์ตกดิน
16:49
การขนส่ง
12:38

Application

โปรแกรมประยุกต์