เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
47.1164
ลองจิจูด
-100.701
พระอาทิตย์ขึ้น
08:17
พระอาทิตย์ตกดิน
18:36
การขนส่ง
13:27

Application

โปรแกรมประยุกต์