เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Apr)
(19 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
47.1164
ลองจิจูด
-100.701
พระอาทิตย์ขึ้น
06:49
พระอาทิตย์ตกดิน
20:34
การขนส่ง
13:41

Application

โปรแกรมประยุกต์