เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Jan)
(24 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
47.1164
ลองจิจูด
-100.701
พระอาทิตย์ขึ้น
08:20
พระอาทิตย์ตกดิน
17:30
การขนส่ง
12:55

Application

โปรแกรมประยุกต์