เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Jul)
(19 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
47.1164
ลองจิจูด
-100.701
พระอาทิตย์ขึ้น
06:11
พระอาทิตย์ตกดิน
21:26
การขนส่ง
13:49

Application

โปรแกรมประยุกต์