เวลา UTC
ชั่วโมง
(28 Oct)
(28 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
40.7142
ลองจิจูด
-73.9936
พระอาทิตย์ขึ้น
07:26
พระอาทิตย์ตกดิน
17:53
การขนส่ง
12:39

Application

โปรแกรมประยุกต์