เวลา UTC
ชั่วโมง
(25 Sep)
(25 Sep)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
40.7142
ลองจิจูด
-73.9936
พระอาทิตย์ขึ้น
06:50
พระอาทิตย์ตกดิน
18:44
การขนส่ง
12:47

Application

โปรแกรมประยุกต์