เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(25 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
40.7142
ลองจิจูด
-73.9936
พระอาทิตย์ขึ้น
06:03
พระอาทิตย์ตกดิน
19:43
การขนส่ง
12:53

Application

โปรแกรมประยุกต์