เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Apr)
(19 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
64.5011
ลองจิจูด
-164.594
พระอาทิตย์ขึ้น
07:12
พระอาทิตย์ตกดิน
22:41
การขนส่ง
14:57

Application

โปรแกรมประยุกต์