เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Jul)
(19 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
64.5011
ลองจิจูด
-164.594
พระอาทิตย์ขึ้น
05:32
พระอาทิตย์ตกดิน
00:37
การขนส่ง
15:04

Application

โปรแกรมประยุกต์