เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 9
ละติจูด
64.5011
ลองจิจูด
-164.594
พระอาทิตย์ขึ้น
12:06
พระอาทิตย์ตกดิน
15:41
การขนส่ง
13:53

Application

โปรแกรมประยุกต์