เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
64.5011
ลองจิจูด
-164.594
พระอาทิตย์ขึ้น
10:23
พระอาทิตย์ตกดิน
19:01
การขนส่ง
14:42

Application

โปรแกรมประยุกต์