เวลา UTC
ชั่วโมง
(16 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 12
ละติจูด
19.2833
ลองจิจูด
166.617
พระอาทิตย์ขึ้น
06:50
พระอาทิตย์ตกดิน
18:27
การขนส่ง
12:39

Application

โปรแกรมประยุกต์