เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(16 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 12
ละติจูด
19.2833
ลองจิจูด
166.617
พระอาทิตย์ขึ้น
07:22
พระอาทิตย์ตกดิน
18:15
การขนส่ง
12:48

Application

โปรแกรมประยุกต์