เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(21 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 12
ละติจูด
19.2833
ลองจิจูด
166.617
พระอาทิตย์ขึ้น
06:28
พระอาทิตย์ตกดิน
19:31
การขนส่ง
12:59

Application

โปรแกรมประยุกต์