เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Jul)
(19 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
45.23
ลองจิจูด
-75.42
พระอาทิตย์ขึ้น
05:36
พระอาทิตย์ตกดิน
20:39
การขนส่ง
13:08

Application

โปรแกรมประยุกต์