เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(23 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
45.23
ลองจิจูด
-75.42
พระอาทิตย์ขึ้น
07:32
พระอาทิตย์ตกดิน
17:59
การขนส่ง
12:45

Application

โปรแกรมประยุกต์