เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Apr)
(19 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
45.23
ลองจิจูด
-75.42
พระอาทิตย์ขึ้น
06:11
พระอาทิตย์ตกดิน
19:49
การขนส่ง
13:00

Application

โปรแกรมประยุกต์