เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
48.3833
ลองจิจูด
-88.75
พระอาทิตย์ขึ้น
08:27
พระอาทิตย์ตกดิน
18:52
การขนส่ง
13:39

Application

โปรแกรมประยุกต์