เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
46.845
ลองจิจูด
-100.589
พระอาทิตย์ขึ้น
08:16
พระอาทิตย์ตกดิน
18:36
การขนส่ง
13:26

Application

โปรแกรมประยุกต์