เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
32.5333
ลองจิจูด
-116.983
พระอาทิตย์ขึ้น
06:45
พระอาทิตย์ตกดิน
16:41
การขนส่ง
11:43

Application

โปรแกรมประยุกต์