เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
32.5333
ลองจิจูด
-116.983
พระอาทิตย์ขึ้น
06:49
พระอาทิตย์ตกดิน
17:10
การขนส่ง
11:59

Application

โปรแกรมประยุกต์