เวลา UTC
ชั่วโมง
(16 Oct)
(15 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
38.3755
ลองจิจูด
-85.6553
พระอาทิตย์ขึ้น
07:56
พระอาทิตย์ตกดิน
18:59
การขนส่ง
13:28

Application

โปรแกรมประยุกต์