เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
60.7167
ลองจิจูด
-134.95
พระอาทิตย์ขึ้น
09:03
พระอาทิตย์ตกดิน
18:24
การขนส่ง
13:44

Application

โปรแกรมประยุกต์