เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
60.7167
ลองจิจูด
-134.95
พระอาทิตย์ขึ้น
10:12
พระอาทิตย์ตกดิน
15:38
การขนส่ง
12:55

Application

โปรแกรมประยุกต์