เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
60.7167
ลองจิจูด
-134.95
พระอาทิตย์ขึ้น
09:42
พระอาทิตย์ตกดิน
16:41
การขนส่ง
13:11

Application

โปรแกรมประยุกต์