เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Mar)
(18 Mar)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
60.7167
ลองจิจูด
-134.95
พระอาทิตย์ขึ้น
08:06
พระอาทิตย์ตกดิน
20:08
การขนส่ง
14:07

Application

โปรแกรมประยุกต์