เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
60.7167
ลองจิจูด
-134.95
พระอาทิตย์ขึ้น
06:16
พระอาทิตย์ตกดิน
21:39
การขนส่ง
13:57

Application

โปรแกรมประยุกต์