เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
74.6955
ลองจิจูด
-93.1708
พระอาทิตย์ขึ้น
09:53
พระอาทิตย์ตกดิน
16:00
การขนส่ง
12:57

Application

โปรแกรมประยุกต์