เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jul)
(23 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
74.6955
ลองจิจูด
-93.1708
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตกดิน
การขนส่ง
13:19

Application

โปรแกรมประยุกต์