เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
74.6955
ลองจิจูด
-93.1708
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตกดิน
การขนส่ง
12:24

Application

โปรแกรมประยุกต์