เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
74.6955
ลองจิจูด
-93.1708
พระอาทิตย์ขึ้น
03:06
พระอาทิตย์ตกดิน
23:14
การขนส่ง
13:10

Application

โปรแกรมประยุกต์