เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
47.38
ลองจิจูด
-122
พระอาทิตย์ขึ้น
07:42
พระอาทิตย์ตกดิน
18:01
การขนส่ง
12:52

Application

โปรแกรมประยุกต์