เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
46.2
ลองจิจูด
-58.05
พระอาทิตย์ขึ้น
07:32
พระอาทิตย์ตกดิน
16:02
การขนส่ง
11:47

Application

โปรแกรมประยุกต์