เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
46.1
ลองจิจูด
-63.2167
พระอาทิตย์ขึ้น
07:52
พระอาทิตย์ตกดิน
16:23
การขนส่ง
12:08

Application

โปรแกรมประยุกต์