เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Jul)
(19 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
53.55
ลองจิจูด
-112.533
พระอาทิตย์ขึ้น
05:31
พระอาทิตย์ตกดิน
21:41
การขนส่ง
13:36

Application

โปรแกรมประยุกต์