เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Apr)
(19 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
53.55
ลองจิจูด
-112.533
พระอาทิตย์ขึ้น
06:23
พระอาทิตย์ตกดิน
20:35
การขนส่ง
13:29

Application

โปรแกรมประยุกต์