เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
53.55
ลองจิจูด
-112.533
พระอาทิตย์ขึ้น
08:17
พระอาทิตย์ตกดิน
18:10
การขนส่ง
13:14

Application

โปรแกรมประยุกต์