เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
53.55
ลองจิจูด
-112.533
พระอาทิตย์ขึ้น
08:45
พระอาทิตย์ตกดิน
16:05
การขนส่ง
12:25

Application

โปรแกรมประยุกต์