เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Apr)
(19 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
58.3019
ลองจิจูด
-133.58
พระอาทิตย์ขึ้น
05:33
พระอาทิตย์ตกดิน
20:12
การขนส่ง
12:53

Application

โปรแกรมประยุกต์