เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 9
ละติจูด
58.3019
ลองจิจูด
-133.58
พระอาทิตย์ขึ้น
08:43
พระอาทิตย์ตกดิน
14:55
การขนส่ง
11:49

Application

โปรแกรมประยุกต์