เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
66.1333
ลองจิจูด
-64.2667
พระอาทิตย์ขึ้น
08:52
พระอาทิตย์ตกดิน
14:05
การขนส่ง
11:29

Application

โปรแกรมประยุกต์