เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
66.1333
ลองจิจูด
-64.2667
พระอาทิตย์ขึ้น
04:04
พระอาทิตย์ตกดิน
20:25
การขนส่ง
12:15

Application

โปรแกรมประยุกต์