เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
66.1333
ลองจิจูด
-64.2667
พระอาทิตย์ขึ้น
10:08
พระอาทิตย์ตกดิน
12:16
การขนส่ง
11:12

Application

โปรแกรมประยุกต์