เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
66.1333
ลองจิจูด
-64.2667
พระอาทิตย์ขึ้น
07:39
พระอาทิตย์ตกดิน
16:23
การขนส่ง
12:01

Application

โปรแกรมประยุกต์