เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
41.2958
ลองจิจูด
-85.375
พระอาทิตย์ขึ้น
07:06
พระอาทิตย์ตกดิน
17:45
การขนส่ง
12:25

Application

โปรแกรมประยุกต์