เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Apr)
(19 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
43.6136
ลองจิจูด
-115.798
พระอาทิตย์ขึ้น
06:55
พระอาทิตย์ตกดิน
20:28
การขนส่ง
13:42

Application

โปรแกรมประยุกต์