เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
43.6136
ลองจิจูด
-115.798
พระอาทิตย์ขึ้น
08:11
พระอาทิตย์ตกดิน
18:43
การขนส่ง
13:27

Application

โปรแกรมประยุกต์