เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
62.8167
ลองจิจูด
-91.9169
พระอาทิตย์ขึ้น
09:07
พระอาทิตย์ตกดิน
15:32
การขนส่ง
12:19

Application

โปรแกรมประยุกต์