เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
62.8167
ลองจิจูด
-91.9169
พระอาทิตย์ขึ้น
08:16
พระอาทิตย์ตกดิน
17:28
การขนส่ง
12:52

Application

โปรแกรมประยุกต์