เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(20 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
59.5469
ลองจิจูด
-138.273
พระอาทิตย์ขึ้น
04:39
พระอาทิตย์ตกดิน
21:59
การขนส่ง
13:19

Application

โปรแกรมประยุกต์