เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 9
ละติจูด
59.5469
ลองจิจูด
-138.273
พระอาทิตย์ขึ้น
09:13
พระอาทิตย์ตกดิน
15:03
การขนส่ง
12:08

Application

โปรแกรมประยุกต์