เวลา UTC
ชั่วโมง
(25 Apr)
(24 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
59.5469
ลองจิจูด
-138.273
พระอาทิตย์ขึ้น
05:31
พระอาทิตย์ตกดิน
20:50
การขนส่ง
13:10

Application

โปรแกรมประยุกต์