เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
62.45
ลองจิจูด
-113.65
พระอาทิตย์ขึ้น
09:30
พระอาทิตย์ตกดิน
16:02
การขนส่ง
12:46

Application

โปรแกรมประยุกต์