เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
62.45
ลองจิจูด
-113.65
พระอาทิตย์ขึ้น
08:41
พระอาทิตย์ตกดิน
17:56
การขนส่ง
13:19

Application

โปรแกรมประยุกต์