เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
62.45
ลองจิจูด
-113.65
พระอาทิตย์ขึ้น
05:43
พระอาทิตย์ตกดิน
21:22
การขนส่ง
13:32

Application

โปรแกรมประยุกต์