เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jul)
(23 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
62.45
ลองจิจูด
-113.65
พระอาทิตย์ขึ้น
04:42
พระอาทิตย์ตกดิน
22:39
การขนส่ง
13:41

Application

โปรแกรมประยุกต์