เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
62.45
ลองจิจูด
-113.65
พระอาทิตย์ขึ้น
10:08
พระอาทิตย์ตกดิน
14:51
การขนส่ง
12:30

Application

โปรแกรมประยุกต์