เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
48.7167
ลองจิจูด
-93.4333
พระอาทิตย์ขึ้น
08:04
พระอาทิตย์ตกดิน
16:13
การขนส่ง
12:09

Application

โปรแกรมประยุกต์