เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Jan)
(24 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
48.7167
ลองจิจูด
-93.4333
พระอาทิตย์ขึ้น
07:56
พระอาทิตย์ตกดิน
16:55
การขนส่ง
12:25

Application

โปรแกรมประยุกต์