เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
39.7683
ลองจิจูด
-85.8419
พระอาทิตย์ขึ้น
08:06
พระอาทิตย์ตกดิน
18:49
การขนส่ง
13:27

Application

โปรแกรมประยุกต์