เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
64.0667
ลองจิจูด
-138.583
พระอาทิตย์ขึ้น
09:31
พระอาทิตย์ตกดิน
18:26
การขนส่ง
13:58

Application

โปรแกรมประยุกต์