เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jul)
(23 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
64.0667
ลองจิจูด
-138.583
พระอาทิตย์ขึ้น
05:05
พระอาทิตย์ตกดิน
23:36
การขนส่ง
14:20

Application

โปรแกรมประยุกต์