เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
64.0667
ลองจิจูด
-138.583
พระอาทิตย์ขึ้น
10:25
พระอาทิตย์ตกดิน
16:27
การขนส่ง
13:26

Application

โปรแกรมประยุกต์