เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
64.0667
ลองจิจูด
-138.583
พระอาทิตย์ขึ้น
06:13
พระอาทิตย์ตกดิน
22:10
การขนส่ง
14:12

Application

โปรแกรมประยุกต์