เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
64.0667
ลองจิจูด
-138.583
พระอาทิตย์ขึ้น
11:13
พระอาทิตย์ตกดิน
15:05
การขนส่ง
13:09

Application

โปรแกรมประยุกต์