เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
49.2667
ลองจิจูด
-122.883
พระอาทิตย์ขึ้น
06:04
พระอาทิตย์ตกดิน
20:14
การขนส่ง
13:09

Application

โปรแกรมประยุกต์