เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
49.2667
ลองจิจูด
-122.883
พระอาทิตย์ขึ้น
07:46
พระอาทิตย์ตกดิน
18:05
การขนส่ง
12:56

Application

โปรแกรมประยุกต์