เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 8
ละติจูด
49.2667
ลองจิจูด
-122.883
พระอาทิตย์ขึ้น
07:56
พระอาทิตย์ตกดิน
16:50
การขนส่ง
12:23

Application

โปรแกรมประยุกต์