เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
50.4
ลองจิจูด
-103.35
พระอาทิตย์ขึ้น
07:30
พระอาทิตย์ตกดิน
17:45
การขนส่ง
12:37

Application

โปรแกรมประยุกต์