เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jul)
(23 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
50.4
ลองจิจูด
-103.35
พระอาทิตย์ขึ้น
05:14
พระอาทิตย์ตกดิน
20:45
การขนส่ง
12:59

Application

โปรแกรมประยุกต์