เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
50.4
ลองจิจูด
-103.35
พระอาทิตย์ขึ้น
05:43
พระอาทิตย์ตกดิน
19:59
การขนส่ง
12:51

Application

โปรแกรมประยุกต์