เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
50.4
ลองจิจูด
-103.35
พระอาทิตย์ขึ้น
08:43
พระอาทิตย์ตกดิน
17:27
การขนส่ง
13:05

Application

โปรแกรมประยุกต์