เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jul)
(23 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
69.1139
ลองจิจูด
-104.947
พระอาทิตย์ขึ้น
02:11
พระอาทิตย์ตกดิน
00:01
การขนส่ง
13:06

Application

โปรแกรมประยุกต์