เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
69.1139
ลองจิจูด
-104.947
พระอาทิตย์ขึ้น
04:22
พระอาทิตย์ตกดิน
21:33
การขนส่ง
12:57

Application

โปรแกรมประยุกต์