เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
69.1139
ลองจิจูด
-104.947
พระอาทิตย์ขึ้น
08:43
พระอาทิตย์ตกดิน
16:44
การขนส่ง
12:44

Application

โปรแกรมประยุกต์