เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
50.2833
ลองจิจูด
-106.167
พระอาทิตย์ขึ้น
07:45
พระอาทิตย์ตกดิน
17:52
การขนส่ง
12:48

Application

โปรแกรมประยุกต์