เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Apr)
(19 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
50.2833
ลองจิจูด
-106.167
พระอาทิตย์ขึ้น
06:05
พระอาทิตย์ตกดิน
20:02
การขนส่ง
13:03

Application

โปรแกรมประยุกต์