เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 7
ละติจูด
68.3497
ลองจิจูด
-132.283
พระอาทิตย์ขึ้น
11:59
พระอาทิตย์ตกดิน
16:02
การขนส่ง
14:01

Application

โปรแกรมประยุกต์