เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Mar)
(18 Mar)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
68.3497
ลองจิจูด
-132.283
พระอาทิตย์ขึ้น
08:55
พระอาทิตย์ตกดิน
20:57
การขนส่ง
14:56

Application

โปรแกรมประยุกต์