เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
68.3497
ลองจิจูด
-132.283
พระอาทิตย์ขึ้น
06:18
พระอาทิตย์ตกดิน
23:16
การขนส่ง
14:47

Application

โปรแกรมประยุกต์