เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 6
ละติจูด
68.3497
ลองจิจูด
-132.283
พระอาทิตย์ขึ้น
10:24
พระอาทิตย์ตกดิน
18:43
การขนส่ง
14:33

Application

โปรแกรมประยุกต์