เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
42.3314
ลองจิจูด
-82.9542
พระอาทิตย์ขึ้น
07:58
พระอาทิตย์ตกดิน
18:33
การขนส่ง
13:16

Application

โปรแกรมประยุกต์