เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
43.65
ลองจิจูด
-78.6167
พระอาทิตย์ขึ้น
06:19
พระอาทิตย์ตกดิน
20:05
การขนส่ง
13:12

Application

โปรแกรมประยุกต์