เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
43.65
ลองจิจูด
-78.6167
พระอาทิตย์ขึ้น
07:45
พระอาทิตย์ตกดิน
16:34
การขนส่ง
12:09

Application

โปรแกรมประยุกต์