เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
43.65
ลองจิจูด
-78.6167
พระอาทิตย์ขึ้น
07:39
พระอาทิตย์ตกดิน
18:19
การขนส่ง
12:59

Application

โปรแกรมประยุกต์