เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(22 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 5
ละติจูด
43.65
ลองจิจูด
-78.6167
พระอาทิตย์ขึ้น
07:42
พระอาทิตย์ตกดิน
17:10
การขนส่ง
12:26

Application

โปรแกรมประยุกต์