เวลา UTC
ชั่วโมง
(16 Oct)
(15 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
41.0514
ลองจิจูด
-85.3969
พระอาทิตย์ขึ้น
07:58
พระอาทิตย์ตกดิน
18:55
การขนส่ง
13:27

Application

โปรแกรมประยุกต์