เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 3.5
ละติจูด
47.5667
ลองจิจูด
-51.2833
พระอาทิตย์ขึ้น
07:35
พระอาทิตย์ตกดิน
16:39
การขนส่ง
12:07

Application

โปรแกรมประยุกต์