เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(23 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 2.5
ละติจูด
47.5667
ลองจิจูด
-51.2833
พระอาทิตย์ขึ้น
05:52
พระอาทิตย์ตกดิน
19:54
การขนส่ง
12:53

Application

โปรแกรมประยุกต์