เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jul)
(23 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 2.5
ละติจูด
47.5667
ลองจิจูด
-51.2833
พระอาทิตย์ขึ้น
05:26
พระอาทิตย์ตกดิน
20:36
การขนส่ง
13:01

Application

โปรแกรมประยุกต์