เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Oct)
(20 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 2.5
ละติจูด
47.5667
ลองจิจูด
-51.2833
พระอาทิตย์ขึ้น
07:25
พระอาทิตย์ตกดิน
17:53
การขนส่ง
12:39

Application

โปรแกรมประยุกต์