เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
53.3333
ลองจิจูด
-59.5833
พระอาทิตย์ขึ้น
07:59
พระอาทิตย์ตกดิน
16:20
การขนส่ง
12:10

Application

โปรแกรมประยุกต์