เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 4
ละติจูด
53.3333
ลองจิจูด
-59.5833
พระอาทิตย์ขึ้น
08:12
พระอาทิตย์ตกดิน
15:34
การขนส่ง
11:53

Application

โปรแกรมประยุกต์