เวลา UTC
ชั่วโมง
(22 Oct)
(23 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 2
ละติจูด
49.6
ลองจิจูด
6.15
พระอาทิตย์ขึ้น
08:12
พระอาทิตย์ตกดิน
18:27
การขนส่ง
13:19

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Luxembourg :