เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Jan)
(24 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 1
ละติจูด
49.6
ลองจิจูด
6.15
พระอาทิตย์ขึ้น
08:21
พระอาทิตย์ตกดิน
17:13
การขนส่ง
12:47

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Luxembourg :