เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Jan)
(24 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 1
ละติจูด
41.9
ลองจิจูด
12.4833
พระอาทิตย์ขึ้น
07:32
พระอาทิตย์ตกดิน
17:11
การขนส่ง
12:22

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Rome :

Austria
Vatican City (Holy See)
Italy
San Marino
Slovenia
Switzerland