เวลา UTC
ชั่วโมง
(22 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 2
ละติจูด
46.56
ลองจิจูด
7.26
พระอาทิตย์ขึ้น
08:03
พระอาทิตย์ตกดิน
18:27
การขนส่ง
13:15

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Berne :

Germany
Austria
Italy
Liechtenstein
Switzerland