เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Jan)
(24 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 1
ละติจูด
46.56
ลองจิจูด
7.26
พระอาทิตย์ขึ้น
08:06
พระอาทิตย์ตกดิน
17:19
การขนส่ง
12:43

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Berne :

Germany
Austria
Italy
Liechtenstein
Switzerland