เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Oct)
(21 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 1
ละติจูด
28.1
ลองจิจูด
-14.6
พระอาทิตย์ขึ้น
08:05
พระอาทิตย์ตกดิน
19:20
การขนส่ง
13:42

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Canary :