CHF - ANG

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFAntilla Florin ( ANG )


สกุลเงิน ANG (Antilla Florin) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Netherlands Antilles , Netherlands Antilles

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด ANG