CHF - BMD

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFดอลลาร์เบอร์มิวดา ( BMD )


สกุลเงิน BMD (ดอลลาร์เบอร์มิวดา) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Bermuda , Bermuda

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด BMD