CHF - BWP

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFใน Pula ( BWP )


สกุลเงิน BWP (ใน Pula) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Botswana , Botswana

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด BWP